Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Installation

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Skrivarspråk

 • PCL-emulering
 • PS-emulering*

Ställa in skrivarens språk.

Obs!  Att ett visst skrivarspråk är inställt som standard hindrar inte att ett program skickar utskriftsjobb som använder ett annat skrivarspråk.

  Skrivaranvändning

 • Maxhastighet
 • Maxkapacitet*

Bestäm hur färgskrivarkassetter ska köras vid utskrift.

Anmärkningar:

 • När skrivaren är konfigurerad till Maxkapacitet arbetar färgskrivarkassetterna långsamt eller stannar vid utskrift av grupper av sidor med endast svart.
 • När skrivaren är konfigurerad till Maxhastighet körs färgskrivarkasseterna alltid vid utskrift, oavsett om det är sidor med färg eller endast svart som skrivs ut.

  Spara resurser

 • Av*

Avgör vad skrivaren ska göra med hämtade resurser, som teckensnitt och makron, när skrivaren tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt.

Anmärkningar:

 • När funktionen är Av behåller skrivaren bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Resurser som är associerade med det inaktiva skrivarspråket tas bort.
 • När funktionen är På sparar skrivaren alla permanent hämtade resurser för alla språkändringar. Vid behov visar skrivaren meddelanden om att minnet är fullt istället för ta bort permanenta resurser.

  Ordning för Skriv ut alla

 • Alfabetisk*
 • Nyast först
 • Äldst först

Ange i vilken ordning som sparade och konfidentiella jobb skrivs ut om Skriv ut alla väljs.

Var denna artikel användbar?
Top