Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

PCL

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Teckensnittsnamn

 • [Lista över tillgängliga teckensnitt] (Courier*)

Välj ett teckensnitt i en angiven teckensnittskälla.

  Symboluppsättning

 • [Lista över tillgängliga symboluppsättningar] (10U PC-8*)

Ange symboluppsättningen för varje teckensnittsnamn.

Obs!  En symboluppsättning är en uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialtecken. I symboluppsättningar finns tecken som är speciella för vissa språk eller program, t.ex. matematiska symboler för vetenskapliga texter.

  Breddsteg

 • 0,08–100 (10*)

Ange breddsteg för fasta teckensnitt eller teckensnitt med fast teckenbredd.

Obs!  Med Breddsteg avses antal fasta tecken som upptar en tum i sidled.

  Riktning

 • Stående*
 • Liggande
 • Omvänt stående
 • Omvänt liggande

Ange riktningen för texten och bilderna på sidan.

  Rader per sida

 • 1–255

Ange antalet textrader för varje sida som skrivs ut genom PCL® dataström.

Anmärkningar:

 • Det här menyalternativet aktiverar vertikalt radavstånd som gör att det valda antalet rader skrivs ut mellan standardmarginalerna på sidan.
 • 60 är fabriksinställt som standard i USA. 64 är fabriksinställt som standard internationellt.

  Minsta linjebredd för PCL5

 • 1–30 (2*)

Ange inledande minsta linjebredd.

Obs!  Jobb som skrivs ut i 4 800 CQ använder hälften av värdet.

  Minsta linjebredd för PCLXL

 • 1–30 (2*)

  A4-bredd

 • 198  mm*
 • 203  mm

Ange bredd för den logiska sidan på A4-papper.

Obs!  Den logiska sidan är mellanrummet på den fysiska sida där data skrivs ut.

  Auto CR efter LF

 • Av*

Ställ in skrivaren så den gör en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.

Obs!  Vagnretur är en mekanism som ger kommando till skrivaren att flytta positionen för markören till den första positionen på samma linje.

  Auto LF efter CR

 • Av*

Ställ in skrivaren så att den gör en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.

  Omnumr. magasin

 • Tilldela magasin [x]
  • Av*
  • Aldrig
  • 0–201
 • Tilldela man. papper
  • Av*
  • Aldrig
  • 0–201
 • Tilldela manuellt kuvert
  • Av*
  • Aldrig
  • 0–201

Konfigurera skrivaren för arbete med skrivardrivrutiner eller program som använder andra inställningar för pappersmagasinen.

  Omnumr. magasin

 • Visa fabriksinställningar

Visa vilka fabriksinställningar som tilldelats som standard för varje papperskälla.

  Omnumr. magasin

 • Återställ standardinställningarna

Återställ alla magasininställningar till originalvärdena genom att välja Ja.

  Utskriftstidsgr.

 • Inaktiverad
 • Aktiverad* [90]

Ställ in att skrivaren ska avsluta ett utskriftsjobb när den har varit inaktiv under ett visst antal sekunder.

Obs!  Tid för utskriftstidsgräns visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Utskriftstidsgräns

 • 1–255 (90*)
Var denna artikel användbar?
Top