Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

PostScript

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Skriv ut PS-fel

 • Av*

Skriv ut en sida som beskriver PostScript-® felet.

Obs!  När ett fel inträffar upphör bearbetningen av jobbet, skrivaren skriver ut ett felmeddelande och resten av utskriftsjobbet rensas.

  Minsta linjebredd

 • 1–30 (2*)

Ange minsta linjebredd.

Obs!  Jobb som skrivs ut i 4 800 CQ använder hälften av värdet.

  PS-uppstartsläge

 • På*
 • Av

Avaktivera filen SysStart.

Obs!  Standardvärdet varierar beroende på skrivarmodellen.

  Bildutjämning

 • Av*

Förbättra kontrasten och skärpan i bilder med låg upplösning.

Obs!  Den här inställningen påverkar inte utskriftsjobb med bilder med en upplösning på 300 dpi eller högre.

  Väntetidsgräns

 • Inaktiverad
 • Aktiverad*

Ange att skrivaren ska invänta mer data innan ett utskriftsjobb avbryts.

  Väntetidsgräns

 • 15–65 535 (40*)

Ställ in tiden i sekunder som skrivaren ska vänta på ytterligare data innan ett utskriftsjobb avbryts.

Obs!  Det här menyalternativet visas bara om Tidsgräns för vänta är aktiverat.

Var denna artikel användbar?
Top