Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Förbrukningsmaterial som inte är Lexmark-förbrukningsmaterial

Skrivaren har upptäckt att material eller reservdel från en annan tillverkare än Lexmark är installerad i skrivaren.

Din Lexmark-skrivare är utformad att fungera bäst med äkta Lexmark-förbrukningsartiklar och -delar. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka prestanda, driftsäkerhet, eller livslängd för skrivaren och dess bildhanteringskomponenter.

Alla livslängdsindikatorer är utformade för att fungera med Lexmark-tillbehör och -delar och kan ge oförutsedda resultat om material eller delar från tredje part används. Användning av bildhanteringskomponenter utöver den avsedda livslängden kan skada din Lexmark-skrivare eller tillhörande komponenter.

Varning – risk för skador:  Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka garantiskyddet. Skador som orsakas genom användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kanske inte omfattas av garantin.

Gör något av följande om du vill godkänna alla de här riskerna och fortsätta att använda icke äkta förbrukningsartiklar eller delar i skrivaren:

 • På skrivare med pekskärm trycker du på två gånger och sedan på två gånger.
 • För skrivare utan pekskärm trycker du ned X och samtidigt i 15 sekunder.

Om du inte vill acceptera de här riskerna ska du ta bort förbrukningsartiklar eller delar från tredje part från skrivaren och installera äkta förbrukningsartiklar eller delar från Lexmark. Mer information finns i Använda äkta delar och förbrukningsartiklar från Lexmark.

Om skrivare med pekskärm inte skriver ut när du har tryckt på två gånger, och sedan tryckt på två gånger, ska du återställa användningsräknare för förbrukningsmaterial.

Om skrivare utan pekskärm inte skriver ut när du har tryckt ned X och samtidigt i 15 sekunder, ska du återställa räknaren för användning av förbrukningsmaterial.

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Enhet > Underhåll > Konfigurationsmeny > Användning av förbrukningsmaterial och räknare

  På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

 2. Välj delarna eller förbrukningsmaterialet som du vill återställa.

 3. Gör något av följande för att ta bort meddelandet:

  • På skrivare med pekskärm trycker du på två gånger och sedan på två gånger.
  • För skrivare utan pekskärm trycker du ned X och samtidigt i 15 sekunder.
 4. Obs!  Om du inte kan återställa räknarna för användning av förbrukningsmaterial återlämnar du artikeln till inköpsstället.

Var denna artikel användbar?
Top