Skip to Content Information Center
Lexmark C3326

Lexmark C3326

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Uređaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

  2. Izaberite Vrati sve postavke.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top