Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Konfidentiell skrivarinställning

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Max ogiltig PIN

 • 2–10 (0*)

Ange hur många gånger en ogiltig PIN-kod kan anges.

Anmärkningar:

 • Om du anger värdet 0 avaktiveras den här inställningen.
 • När gränsen är nådd raderas utskriftsjobben för användarnamnet och PIN-koden.

  Giltighetstid för konfidentiellt jobb

 • Av*
 • 1 timme
 • 4 timmar
 • 24 timmar
 • 1 vecka

Ställ in giltighetstiden för alla konfidentiella utskriftsjobb.

Anmärkningar:

 • Om det här menyalternativet ändras och det finns konfidentiella utskriftsjobb i RAM-minnet i skrivaren ändras inte giltighetstid för utskriftsjobb till det nya standardvärdet.
 • Om skrivaren stängs av tas alla konfidentiella jobb i skrivarens minne bort.

  Upprepa utgångsdatum

 • Av*
 • 1 timme
 • 4 timmar
 • 24 timmar
 • 1 vecka

Ställ in giltighetstid för ett utskriftsjobb som du vill upprepa.

  Bekräfta utgångsdatum

 • Av*
 • 1 timme
 • 4 timmar
 • 24 timmar
 • 1 vecka

Ställ in giltighetstid för utskrift av en kopia som användaren kan använda till att granska kvaliteten innan resten skrivs ut.

  Reservera utgångsdatum

 • Av*
 • 1 timme
 • 4 timmar
 • 24 timmar
 • 1 vecka

Ange giltighetstid för lagring av utskriftsjobb för utskrift vid senare tillfälle.

  Kräv att alla jobb pausas

 • Av*

Ange att alla utskriftsjobb ska stoppas på skrivaren.

  Behåll dubbla dokument

 • Av*

Tillåt lagring av dokument med samma filnamn.

Var denna artikel användbar?
Top