Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Använda äkta delar och förbrukningsartiklar från Lexmark

Lexmark-skrivaren fungerar bäst med äkta delar och förbrukningsmaterial från Lexmark. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka prestanda, driftsäkerhet, eller livslängd för skrivaren och dess bildhanteringskomponenter. Det kan också påverka garantin. Skador som orsakas genom användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar omfattas inte av garantin. Alla livslängdsindikatorer är utformade för att fungera med Lexmark-tillbehör och -delar och kan ge oförutsedda resultat om material eller delar från tredje part används. Användning av bildhanteringskomponenter utöver den avsedda livslängden kan skada din Lexmark-skrivare eller tillhörande komponenter.

Varning – risk för skador:  Förbrukningsmaterial och delar utan villkor för returprogram kan återställas och återtillverkas. Däremot omfattar inte tillverkarens garanti skador som orsakats av förbrukningsartiklar eller delar från andra tillverkare. Återställning av räknaren på förbrukningsmaterialet eller delen utan ordentlig återtillverkning kan orsaka skador på skrivaren. Efter att räknaren för förbrukningsmaterialet eller delen har återställts kan ett felmeddelande om närvaron av ett återställt objekt visas.

Var denna artikel användbar?
Top