Skip to Content Information Center
Lexmark CS431

Lexmark CS431

Anslut skrivaren till ett Wi-Fi-nätverk

Obs!  Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa skrivarmodeller.

Innan du börjar ser du till att:

 • Aktiv adapter är inställd på Auto. På kontrollpanelen går du till:
 • Inställningar > Nätverk/portar > Nätverksöversikt > Aktiv adapter
 • På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.
 • Ethernet-kabeln är inte ansluten till skrivaren.

  Använda guiden för trådlös installation i skrivaren

  Anmärkningar:

  • De här instruktionerna gäller endast för vissa skrivarmodeller.
  • Innan du använder guiden ska du se till att skrivarens inbyggda programvara är uppdaterad. Mer information finns i Uppdatera fast programvara.
 1. På startskärmen trycker du på  > Ställ in nu.

 2. Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.

 3. Tryck på Klar.

  Använda menyn Inställningar i skrivaren

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Nätverk/portar > Trådlöst > Konfiguration på skrivarpanelen

  På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

 2. Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.

  Obs!  Om skrivarmodellen är Wi-Fi-nätverksredo visas en uppmaning om Wi-Fi-nätverkskonfiguration under den första installationen.

  Använda Lexmark Mobile Assistant

 1. Beroende på vilken mobil enhet du har hämtar du appen Lexmark Mobile Assistant från antingen Google Play™ eller App Store.

 2. Beroende på skrivarmodellen gör du något av följande:

  • På startskärmen trycker du på Inställningar > Nätverk/portar > Trådlöst > Konfiguration via mobilapp > Skrivar-ID.
  • På kontrollpanelen går du till:
  • Inställningar > Nätverk/portar >  > Trådlöst >  > Konfiguration via mobilapp > 
  • Följ instruktionerna på skärmen för att visa skrivar-ID:t.
  • Obs!  Skrivar-ID:t är skrivarens trådlösa nätverks-SSID.

 3. Starta appen från din mobila enhet och godkänn sedan användningsvillkoren.

  Obs!  Ge behörighet vid behov.

 4. Tryck på Anslut till skrivare > Gå till Wi-Fi-inställningar.

 5. Anslut den mobila enheten till det trådlösa nätverket.

 6. Återgå till appen och tryck sedan på Konfigurera Wi-Fi-anslutning.

 7. Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.

 8. Tryck på Klar.

Var denna artikel användbar?
Top