Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Čo hľadáte?Kde hľadať

Pokyny na prvú inštaláciu

Prezrite si dokumentáciu k inštalácii dodanú s tlačiarňou.

 • Softvér tlačiarne
 • Ovládač tlače alebo faxu
 • Firmvér tlačiarne
 • Pomôcka

Prejdite na adresu www.lexmark.com/downloads, vyhľadajte svoj model tlačiarne a potom v ponuke Typ vyberte požadovaný ovládač, firmvér alebo pomôcku.

 • Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií
 • Vkladanie papiera
 • Konfigurácia nastavení tlačiarne
 • Zobrazovanie a tlač dokumentov a fotografií
 • Inštalácia a používanie softvéru tlačiarne
 • Konfigurácia tlačiarne v rámci siete
 • Starostlivosť o tlačiareň a jej údržba
 • Riešenie a odstraňovanie problémov

Informačné centrum – Prejdite na adresu https://infoserve.lexmark.com.

Videá s návodom – Prejdite na adresu https://infoserve.lexmark.com/idv/.

Informácie pomocníka na používanie softvéru tlačiarne

Pomocník pre operačné systémy Microsoft Windows alebo Macintosh – otvorte program alebo aplikáciu softvéru tlačiarne a kliknite na položku Pomocník.

Kliknutím na tlačidlo zobrazíte kontextové informácie.

Poznámky:

 • Pomocník sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne.
 • V závislosti od operačného systému sa softvér tlačiarne nachádza v priečinku programov tlačiarne alebo na pracovnej ploche.
 • Dokumentácia
 • Podpora cez chat naživo
 • E‑mailová podpora
 • Hlasová podpora

Prejdite na adresu http://support.lexmark.com.

Poznámka:  Vyberte svoju krajinu alebo región a potom aj produkt, pre ktorý chcete zobraziť stránku podpory.

Kontaktné informácie podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej lokalite alebo na záručnom liste, ktorý ste dostali s tlačiarňou.

Keď kontaktujete podporu pre zákazníkov, vopred si pripravte tieto informácie:

 • Bezpečnostné informácie
 • Regulačné informácie
 • Informácie o záruke
 • Environmentálne informácie

Informácie o záruke sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšia:

 • V USA – Pozrite si záručný list (Vyhlásenie o obmedzenej záruke) dodaný s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.
 • V iných krajinách a regiónoch – Pozrite si vytlačený záručný list dodaný s tlačiarňou.

Príručka s informáciami o produkte – Pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.

Pomohol vám tento článok?
Top