Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Konfigurera konfidentiella jobb

  Använda kontrollpanelen

 1. På huvudmenyn trycker du på Inställningar > Säkerhet > Konfidentiell skrivarinställning.

 2. Konfigurera inställningarna.

  Använda Embedded Web Server

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Leta efter skrivarens IP-adress på startskärmen. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Säkerhet > Konfidentiell skrivarinställning.

 3. Konfigurera inställningarna.

AnvändTill

Max ogiltig PIN

Ange hur många gånger en ogiltig PIN-kod kan anges.

Obs!  När gränsen är nådd raderas utskriftsjobben för användarnamnet.

Giltighetstid för konfidentiellt jobb

Ställ in giltighetstiden för alla konfidentiella utskriftsjobb.

Obs!  Konfidentiella lagrade jobb sparas i skrivarminnet tills de startas eller tas bort manuellt.

Upprepa utgångsdatum

Ange giltighetstid för utskriftsjobb du vill upprepa.

Obs!  Upprepa lagrade jobb som har sparats i skrivarminnet för upprepad utskrift.

Bekräfta utgångsdatum

Ange giltighetstiden för utskrift av en kopia ett jobb så att du kan kontrollera kvaliteten på den innan du skriver ut resten av kopiorna.

Obs!  Med funktionen Bekräfta utskriftsjobb kan du kontrollera den första kopian och se om du är nöjd med den innan du skriver ut resten.

Reservera utgångsdatum

Ange giltighetstiden för jobb som du vill lagra på skrivaren för utskrift vid ett senare tillfälle.

Obs!  Reserverade lagrade jobb tas bort automatiskt efter utskrift.

Kräv att alla jobb pausas

Ange att alla utskriftsjobb ska stoppas på skrivaren.

Behåll dubbla dokument

Konfigurera att skrivaren skriver ut andra dokument med samma filnamn.

Var denna artikel användbar?
Top