Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Justera svärtan för faxmeddelanden

    Obs!  Se till att faxen har konfigurerats. Mer information finns i Ställa in skrivaren för att faxa.

  1. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.

  2. På startskärmen trycker du på Fax och anger sedan den information som behövs.

  3. Tryck på Svärta och justera sedan inställningen.

  4. Skicka faxet.

Var denna artikel användbar?
Top