Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Præferencer

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Displaysprog

 • [Liste over sprog]

Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.

  Land/område

 • [Liste over lande eller regioner]

Identificer landet eller regionen, som printeren er konfigureret til at fungere i.

  Kør installation

 • Nej*
 • Ja

Kør opsætningsguiden.

  Tastatur

 • Tastaturtype
  • [Liste over sprog]

Vælg et sprog som en tastaturtype.

Bemærk!  Alle værdierne for Tastaturtype vises muligvis ikke eller kræver muligvis specialhardware for at blive vist.

  Viste oplysninger

 • Vis tekst 1 (IP-adresse*)
 • Vis tekst 2 (Dato/klokkeslæt*)
 • Tilpasset tekst 1
 • Tilpasset tekst 2

Angiv oplysningerne, der skal vises på startskærmen.

  Dato og klokkeslæt

 • Konfigurer
  • Aktuel dato og klokkeslæt
  • Indstil dato og klokkeslæt manuelt
  • Datoformat (MM‑DD‑ÅÅÅÅ*)
  • Klokkeslætsformat (12 timer A.M./P.M.*)
  • Tidszone

Konfigurer printerdatoen og klokkeslættet.

  Dato og klokkeslæt

 • Netværkstidsprotokol
  • Aktivér NTP (Til*)
  • NTP-server
  • Aktivér Godkendelse

Konfigurer indstillingerne for Network Time Protocol (NTP).

Bemærk!  Når Aktivér Godkendelse er indstillet til MD5-tast, vises kun Nøgle-id og Adgangskode.

  Papirstørrelser

 • USA*
 • Metrisk

Angiv måleenheden til papirstørrelser.

Bemærk!  Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.

  Skærmens lysstyrke

 • 20–100 % (100*)

Juster displayets lysstyrke.

  Adgang til flashdrev

 • Deaktiveret
 • Aktiveret*

Aktivér adgang til flashdrev.

  Ensidet flatbedscanning

 • Til
 • Fra*

Indstil kopiering fra scannerglasset til en enkelt side ad gangen.

  Skærmtimeout

 • 5-300 (60*)

Indstil den inaktive periode i sekunder, der skal gå, før displayet viser startskærmen, eller før printeren automatisk logger ud fra en brugerkonto.

Var denne artikel nyttig?
Top