Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Meddelelser

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Bip - Automatisk dokumentføder fyldt

 • Fra
 • Til*

Aktivér en lyd, når der lægges papir i den automatiske dokumentføder (ADF).

  Alarmkontrol

 • Fra
 • Enkelt*
 • Kontinuerligt

Indstil antallet af gange, alarmen lyder, når printeren kræver handling fra brugeren.

  Tilbehør

 • Vis beregninger over forbrugsstoffer
  • Vis beregninger*
  • Vis ikke beregninger

Vis den forventede status for forbrugsstoffer.

  Tilbehør

 • Kassettealarm
  • Fra
  • Enkelt*
  • Kontinuerligt

Indstil antallet af gange, alarmen lyder, når patronen er ved at være tom.

  Tilbehør

 • Brugerdefinerede meddelelser om forbrugsstoffer

Konfigurer indstillinger for meddelelser, når printeren kræver handling fra brugeren.

Bemærk!  Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den indbyggede webserver.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Primær SMTP gateway

Skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den primære SMTP-server til afsendelse af e-mail.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Primær SMTP gatewayport
   • 1–65535 (25*)

Indtast portnummeret på den primære SMTP-server.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Sekundær SMTP gateway

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Sekundær SMTP gatewayport
   • 1–65535 (25*)

Indtast serverens portnummer på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • SMTP Timeout
   • 5–30 sekunder (30*)

Angiv hvor lang tid, der skal gå, inden printeren får timeout, hvis SMTP-serveren ikke svarer.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Svaradresse

Angiv en svaradresse i e-mailen.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Brug altid SMTP-standardsvaradresse
   • Fra*
   • Til

Brug SMTP-standardsvaradressen.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Use SSL/TLS
   • Deaktiveret*
   • Forhandle
   • Påkrævet

Send en e-mail ved hjælp af et krypteret link.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Kræver Betroet certifikat
   • Til*
   • Fra

Kræver et betroet certifikat for at få adgang til SMTP-serveren.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • SMTP servergodkendelse
   • Ingen godkendelse påkrævet*
   • Logon/almindelig
   • NTLM
   • CRAM‑MD5
   • Digest‑MD5
   • Kerberos 5

Indstil godkendelsestypen for SMTP-serveren.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Enhedsinitieret E‑mail
   • Ingen*
   • Brug enhed SMTP kreditering

Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet for enhedsinitierede e-mails.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Bruger-id til enheden

Angiv bruger-id'et for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • Enhedsadgangskode

Angiv den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til SMTP-serveren.

  Opsætning af e-mailadvarsel

 • E-mailopsætning
  • NTLM-Domæne

Angiv domænenavnet for NTLM-sikkerhedsprotokol.

  Forebyggelse af fejl

 • Papirstophjælp
  • Fra
  • Til*

Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemt papir.

  Forebyggelse af fejl

 • Fortsæt automatisk
  • Deaktiveret
  • Aktiveret* (5 sekunder)
 • Tid for Fortsæt automatisk

Lad printeren fortsætte med automatisk at behandle eller udskrive et job, efter visse betingelser for handling er ryddet.

  Forebyggelse af fejl

 • Automatisk genstart
  • Automatisk genstart
   • Genstart ved inaktivitet
   • Genstart altid*
   • Genstart aldrig

Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.

  Forebyggelse af fejl

 • Automatisk genstart
  • Maks. autom. genstarter (2*)

Indstil det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre.

  Forebyggelse af fejl

 • Automatisk genstart
  • Automatisk genstart af vindue (720*)

Angiv antallet af sekunder, inden printeren udfører en automatisk genstart.

  Forebyggelse af fejl

 • Automatisk genstart
  • Automatisk genstart af tæller

Vis skrivebeskyttet information om genstart af tæller.

  Forebyggelse af fejl

 • Vis fejl på Kort papir
  • Til
  • Automatisk fjernelse*

Indstil printeren, så du får vist en meddelelse, når der opstår en fejl på grund af kort papir.

Bemærk!  Kort papir refererer til størrelsen på det ilagte papir.

  Forebyggelse af fejl

 • Beskyt side
  • Fra*
  • Til

Indstil printeren til at behandle hele siden i hukommelsen, inden den udskrives.

  Gendan indh. v. papirstop

 • Genopret ved stop
  • Fra
  • Til
  • Auto*

Indstil printeren til at genudskrive fastklemte sider.

  Gendan indh. v. papirstop

 • Genoprettelse efter scannerstop
  • Jobniveau
  • Sideniveau*

Angiv, hvordan du vil genstarte et scanningsjob efter løsning af papirstop.

Var denne artikel nyttig?
Top