Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

  • Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
  • Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.
Regioni štampača i kertridža za štampanje
RegionNumerički kôd

Globalni ili nedefinisan region

0

Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)

1

Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska

2

Azija i Pacifik

3

Latinska Amerika

4

Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika

5

Australija, Novi Zeland

6

Nevažeći region

9

Napomena:  Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža za štampanje, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top