Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi‑Fi Direct.

Napomena:  Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku Povezivanje mobilnog uređaja na štampač.

  1. Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

  2. U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:

    • Dodirnite  > Odštampaj.
    • Dodirnite  > Odštampaj.
    • Dodirnite  > Odštampaj.
  3. Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

  4. Odštampajte dokument.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top