Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera

 2. Dodirnite Brzi test štampanja

 3. Stavite stranicu za Odšampaj brzi test u fioku automatskog ulagača dokumenata.

 4. Dodirnite Registracija prednjeg ADF-a ili Registracija zadnjeg ADF-a.

  Napomene:

  • Da biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nagore i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.
  • Da biste poravnali registraciju zadnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nadole i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.
 5. Dodirnite Brzi test kopiranja.

 6. Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

  Napomena:  Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podesite opcije Horizontalno podešavanje i Gornja margina.

 7. Ponavljajte step 5 i step 6 dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top