Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Zamena kertridža za štampanje

  Napomena:  Ako je fioka izvučena, uklonite je pre zamene kertridža.

 1. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 2. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 3. Uklonite iskorišćeni kertridž za štampanje.

 4. Otpakujte novi kertridž za štampanje.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete donju stranu kertridža za štampanje direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete donju stranu kertridža za štampanje. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 5. Umetnite novi kertridž za štampanje.

 6. Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top