Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Odlaganje papira

Pridržavajte se ovih smernica za odlaganje papira da biste izbegli zaglavljivanje i neravnomeran kvalitet štampe:

  • Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja.
  • Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.
  • Da biste imali optimalne rezultate, papir čuvajte na mestu sa temperaturom od 21 °C (70 °F) i relativnom vlažnošću od 40%.
  • Većina proizvođača nalepnica preporučuje štampanje u temperaturnom opsegu 18–24 °C (65–75 °F) uz relativnu vlažnost između 40% i 60%.
  • Papir čuvajte u kutijama na paleti ili polici umesto na podu.
  • Pojedinačne pakete odložite na ravnu površinu.
  • Nemojte ništa da stavljate preko pojedinačnih pakovanja papira.
  • Papir izvadite iz kutije ili omotača tek kada budete spremni da ga ubacite u štampač. Kutija i omotač doprinose održavanju papira čistim, suvim i ravnim.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top