Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Biranje unapred odštampanih obrazaca i memoranduma

  • Koristite papir uzdužne teksture.
  • Koristite isključivo obrasce i memorandume odštampane pomoću ofset litografije ili tehnike reljefnog štampanja.
  • Ne koristite papir sa grubom površinom ili jako izraženom teksturom.
  • Koristite mastilo na koje ne utiče smola u toneru. Mastila koja prianjaju oksidacijom i mastila na uljanoj bazi obično ispunjavaju ovaj uslov, što ne važi uvek za mastila sa lateksom.
  • Pre kupovine veće količine odštampajte uzorke na unapred pripremljenim obrascima i memorandumima koje razmatrate. Ova radnja određuje da li mastilo na unapred odštampanom obrascu ili memorandumu utiče na kvalitet štampe.
  • Ako niste sigurni, kontaktirajte sa dobavljačem papira.
  • Kada štampate na memorandumu, papir ubacite u odgovarajućoj orijentaciji za vaš štampač. Više informacija potražite u vodiču za papir i specijalne medije.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top