Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Maks. nevažeći PIN

 • 2-10 (0*)

Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.

Napomene:

 • Vrednost nula isključuje ovu postavku.
 • Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.

  Istek poverljivog zadatka

 • Isključeno*
 • 1 čas
 • 4 časa
 • 24 časa
 • 1 nedelja

Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.

Napomene:

 • Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost.
 • Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.

  Ponovi istek zadatka

 • Isključeno*
 • 1 čas
 • 4 časa
 • 24 časa
 • 1 nedelja

Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.

  Istek zadatka verifikacije

 • Isključeno*
 • 1 čas
 • 4 časa
 • 24 časa
 • 1 nedelja

Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.

  Istek rezervisanog zadatka

 • Isključeno*
 • 1 čas
 • 4 časa
 • 24 časa
 • 1 nedelja

Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.

  Zahtevaj zadržavanje svih zadataka

 • Isključeno*
 • Uključeno

Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.

  Zadrži duplikate dokumenata

 • Isključeno*
 • Uključeno

Dozvolite čuvanje dokumenata sa istim nazivom datoteke.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top