Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

det går inte att länka magasin

ÅtgärdJaNej

Steg % s

  1. Kontrollera om magasinen innehåller samma pappersstorlek och -typ.

  2. Kontrollera att pappersstöden befinner sig där de ska.

  3. Skriv ut dokumentet.

Länkas magasinen korrekt?

Problemet är löst.

Gå till steg 2.

Steg % s

  1. På huvudmenyn trycker du på Inställningar > Papper > Magasinkonfiguration > Pappersstorlek/-typ.

  2. Ställ in pappersstorlek och -typ till det påfyllda papperet i de länkade magasinen.

  3. Skriv ut dokumentet.

Länkas magasinen korrekt?

Problemet är löst.

Gå till steg 3.

Steg % s

  1. Kontrollera att Länkade magasin är konfigurerat till Automatisk. Mer information finns i Länka magasin.

  2. Skriv ut dokumentet.

Länkas magasinen korrekt?

Problemet är löst.

Kontakta kundsupport.

Var denna artikel användbar?
Top