Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Zaglavljen papir u vratima B

 1. Otvorite vrata B.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 2. Uklonite zaglavljeni papir sa svake od sledećih lokacija:

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

  • Oblast jedinice za nanošenje tonera
  • Ispod oblasti jedinice za nanošenje tonera
  • Jedinica za dvostrano štampanje
 3. Zatvorite vrata.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top