Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Zaglavljen papir u opcionoj fioci

 1. Otvorite vrata B.

  OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

 3. Zatvorite vrata.

 4. Otvorite vrata E.

 5. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

 6. Zatvorite vrata.

 7. Uklonite opcionalnu fioku.

 8. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

 9. Umetnite fioku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top