Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Tilslutning af kabler

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

Advarsel - Potentiel skade:  For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.

PrinterportFunktion

1

LINE-port

Bemærk!  Kun tilgængelig på visse printermodeller.

Tilslutte printeren til en aktiv telefonlinje via en normal stikkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en anden form for adapter, der giver adgang til telefonlinjen for at sende og modtage faxer.

Bemærk!  Brug en faxdeler med ledning til at aktivere manuel fax.

2

Ethernet-port

Slut printeren til et netværk.

3

USB-printerport

Slut printeren til computeren.

4

Strømstik

Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Var denne artikel nyttig?
Top