Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

De SMTP-instellingen voor e-mail configureren

Configureer de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) om een gescand document via e-mail te verzenden. De instellingen verschillen per e-mailserviceprovider. Zie voor meer informatie: e-mailserviceproviders.

Controleer voordat u begint of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.

  Embedded Web Server gebruiken

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

  • Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
  • Als u een proxy gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op Instellingen > E‑mail.

 3. Configureer in het gedeelte E‑mailconfiguratie de instellingen.

  Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over het wachtwoord, gaat u naar de lijst met e-mailserviceproviders.
  • Voor e-mailserviceproviders die niet in de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.
 4. Klik op Opslaan.

  De e-mailconfiguratiewizard in de printer gebruiken

  Opmerking:  Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie Firmware bijwerken voor meer informatie.

 1. Raak op het startscherm E-mail aan.

 2. Raak Instellen aan en typ vervolgens uw e-mailadres.

 3. Typ het wachtwoord.

  Opmerkingen:

  • Typ afhankelijk van uw e-mailserviceprovider uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Voor meer informatie over het wachtwoord, gaat u naar de lijst met e-mailserviceprovidersZoek vervolgens naar Toestelwachtwoord.
  • Als uw provider niet wordt vermeld, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de volgende instellingen: Primaire SMTP-gateway, Primaire SMTP-gatewaypoort, SSL/TLS gebruiken en de Verificatie SMTP-server. Ga verder met de configuratie nadat u de instellingen hebt verkregen.
 4. Raak OK aan.

  Het menu Instellingen op de printer gebruiken

 1. Raak op het startscherm Instellingen > E‑mail > E‑mailconfiguratie aan.

 2. Configureer de instellingen.

  Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over het wachtwoord, gaat u naar de lijst met e-mailserviceproviders.
  • Voor e-mailserviceproviders die niet in de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

E-mailserviceproviders

Opmerkingen:

 • Neem contact op met uw e-mailserviceprovider als er fouten optreden bij gebruik van de aangegeven instellingen.
 • Neem contact op met uw provider als uw e-mailserviceprovider niet in de lijst staat.

  AOL Mail

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.aol.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Wachtwoord voor app

  Opmerking:  Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina AOL-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik op Wachtwoord voor app genereren.

  Comcast Mail

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.comcast.net

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Wachtwoord voor account

  Gmail™

  Opmerking:  Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld voor uw Google-account. Als u tweestapsverificatie wilt inschakelen, gaat u naar de pagina Google-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Aanmelden bij Google op Tweestapsverificatie.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.gmail.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Wachtwoord voor app

  Opmerkingen:

  • Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Google-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Aanmelden bij Google op Wachtwoorden voor apps.
  • Wachtwoorden voor apps wordt alleen weergegeven als tweestapsverificatie is ingeschakeld.

  iCloud Mail

  Opmerking:  Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld op uw account.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.mail.me.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Wachtwoord voor app

  Opmerking:  Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina iCloud-accountbeheer. Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Beveiliging op Wachtwoord genereren.

  Mail.com

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.mail.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Wachtwoord voor account

  NetEase Mail (mail.126.com)

  Opmerking:  Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op Instellingen > POP3/SMTP/IMAP. Vervolgens schakelt u IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service in.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.126.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  465

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Verificatiewachtwoord

  Opmerking:  Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

  NetEase Mail (mail.163.com)

  Opmerking:  Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op Instellingen > POP3/SMTP/IMAP. Vervolgens schakelt u IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service in.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.163.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  465

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Verificatiewachtwoord

  Opmerking:  Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

  NetEase Mail (mail.yeah.net)

  Opmerking:  Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op Instellingen > POP3/SMTP/IMAP. Vervolgens schakelt u IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service in.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.yeah.net

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  465

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Verificatiewachtwoord

  Opmerking:  Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

  Outlook Live of Microsoft 365

  Deze instellingen zijn van toepassing op de e-maildomeinen outlook.com en hotmail.com, en op Microsoft 365-accounts.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.office365.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Wachtwoord voor account of app

  Opmerkingen:

  • Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord.
  • Voor outlook.com- of hotmail.com-accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Accountbeheer voor Outlook Live en meldt u zich aan bij uw account.

  Opmerking:  Ga naar de Help-pagina van Microsoft 365 voor aanvullende configuratieopties voor bedrijven die Microsoft 365 gebruiken.

  QQ Mail

  Opmerking:  Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van QQ Mail op Instellingen > Account. Vanuit het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service schakelt u POP3/SMTP-service of IMAP/SMTP-service in.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.qq.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Verificatiecode

  Opmerking:  Als u een verificatiecode wilt genereren, klikt u op de startpagina van QQ Mail op Instellingen > Account. Vervolgens klinkt u vanuit het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-service op Verificatiecode genereren.

  Sina Mail

  Opmerking:  Controleer of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sina Mail op Instellingen > Meer instellingen > User‑end POP/IMAP/SMTP. Schakel vervolgens de POP3/SMTP-service in.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.sina.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Verificatiecode

  Opmerking:  Als u een verificatiecode wilt aanmaken, klikt u op de e-mailstartpagina op Instellingen > Meer instellingen > User‑end POP/IMAP/SMTP. Schakel vervolgens Status verificatiecode in.

  Sohu Mail

  Opmerking:  Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sohu Mail op Opties > Instellingen > POP3/SMTP/IMAP. Schakel vervolgens de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service in.

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.sohu.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  465

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Onafhankelijk wachtwoord

  Opmerking:  Het onafhankelijke wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

  Yahoo! Mail

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.mail.yahoo.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Wachtwoord voor app

  Opmerking:  Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Yahoo-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik op Wachtwoord voor app genereren.

  Zoho Mail

  InstellingWaarde

  Primaire SMTP-gateway

  smtp.zoho.com

  Primaire SMTP-gatewaypoort

  587

  SSL/TLS gebruiken

  Vereist

  Vertrouwd certificaat vereist

  Uitgeschakeld

  Antwoordadres

  Uw e-mailadres

  Verificatie SMTP-server

  Aanmelden / Normaal

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

  SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

  Gebruikersnaam apparaat

  Uw e-mailadres

  Wachtwoord voor apparaat

  Wachtwoord voor account of app

  Opmerkingen:

  • Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord.
  • Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Zoho Mail-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik vanuit het gedeelte Applicatiespecifieke wachtwoorden op Nieuw wachtwoord genereren.
Was dit artikel nuttig?
Top