Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Korišćenje kontrolne table

Deo kontrolne tableFunkcija

1

Dugme za napajanje

Uključili ili isključili štampač.

Napomena:  Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.

2

Dugme Početak

Pređite na početni ekran.

3

Dugme za povratak

Vratite se na prethodni ekran.

4

Dugme Pokreni

Pokrenite zadatak, u zavisnosti od izabranog režima.

5

Indikator

Proverili status štampača.

6

Ekran

  • Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala.
  • Podesili štampač i upravljali njim.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top