Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Prilagođavanje početnog ekrana

  1. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu.

  2. Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.

  3. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top