Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Egenskaper

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Skärmspråk

 • [Lista med språk]

Ange vilket språk som ska visas på skärmen.

  Land/region

 • [Lista över länder eller områden]

Identifiera landet eller området där skrivaren är konfigurerad för att fungera.

  Kör första installation

 • Nej*
 • Ja

Kör installationsguiden.

  Tangentbord

 • Tangentbordstyp
  • [Lista med språk]

Välj ett språk som tangentbordstyp.

Obs!  Alla värden för Tangentbordstyp kanske inte visas eller så kan särskild programvara behövas för att de ska visas.

  Visad information

 • Visad text 1 (IP-adress*)
 • Visad text 2 (datum/tid*)
 • Anpassad text 1
 • Anpassad text 2

Ange vilken information som ska visas på startskärmen.

  Datum och tid

 • Konfigurera
  • Dagens datum och tid
  • Ställa in datum och tid manuellt
  • Datumformat (MM‑DD‑ÅÅÅÅ*)
  • Tidsformat (12 timmar FM/EM*)
  • Tidszon

Konfigurera datum och tid för skrivaren.

  Datum och tid

 • Network Time Protocol
  • Aktivera NTP (på*)
  • NTP-server
  • Aktivera autentisering

Konfigurera inställningarna för Network Time Protocol (NTP).

Obs!  När Aktivera autentisering ställs in på MD5-nyckel visas Nyckel-ID och Lösenord.

  Pappersstorlekar

 • USA*
 • Meter

Ange måttenhet för pappersstorlekar.

Obs!  Grundinställningen för pappersstorlek beror på valet av land eller region i installationsguiden.

  Ljusstyrka för skärm

 • 20–100 % (100*)

Justera ljusstyrkan på skärmen.

  Flashenhetsåtkomst

 • Inaktiverad
 • Aktiverad*

Aktivera åtkomst till flashenheten.

  Flatbäddsskanning av en sida

 • Av*

Ställa in kopiering från skannerglaset på endast en sida åt gången.

  Skärmtidsgräns

 • 5–300 (60*)

Ange inaktivitetstiden i sekunder innan skärmen visar startskärmen, eller innan skrivaren automatiskt loggar ut ett användarkonto.

Var denna artikel användbar?
Top