Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Ekoläge

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Skriv ut

 • Sidor
  • Enkelsidigt*
  • Dubbelsidigt

Ange om skrivaren ska skriva ut på en sida eller på båda sidorna av papperet.

  Skriv ut

 • Sidor per sida
  • Av*
  • Två sidor per sida
  • Tre sidor per sida
  • Fyra sidor per sida
  • Sex sidor per sida
  • Nio sidor per sida
  • Tolv sidor per sida
  • Sexton sidor per sida

Skriv ut flera sidbilder på samma sida av ett pappersark.

  Skriv ut

 • Tonersvärta
  • Lätt
  • Normal*
  • Mörk

Ange hur ljusa eller mörka text och bilder ska vara.

  Kopiera

 • Sidor
  • Enkelsidigt till enkelsidigt*
  • 1-sidigt till 2-sidigt

Ange om skrivaren ska skriva ut på ena eller på båda sidorna av papperet.

  Kopiera

 • Sidor per sida
  • Av*
  • Två stående sidor
  • Fyra stående sidor
  • Två liggande sidor
  • Fyra liggande sidor

Ange hur många sidbilder som ska skrivas ut på en sida av papperet.

  Kopiera

 • Svärta
  • 1–9 (5*)

Justera den skannade bildens svärta.

Var denna artikel användbar?
Top