Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Fax

Obs!  Den här menyn visas bara om Fax har konfigurerats och Aktivera jobblogg är inställd till På.

MenyalternativBeskrivning

    Logg för faxjobb

Skriv ut en rapport över de 200 senaste avslutade faxjobben.

    Logg för faxsamtal

Skriv ut en rapport över de senaste 100 samtalsförsöken, mottagna samtalen och blockerade samtalen.

Var denna artikel användbar?
Top