Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Konfigurera Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct är en Wi-Fi-baserad peer-to-peer-teknik som gör det möjligt för trådlösa enheter att ansluta direkt till en skrivare med Wi-Fi Direct aktiverat utan att använda en åtkomstpunkt (trådlös router).

 1. På startskärmen trycker du på Inställningar > Nätverk/portar > Wi-Fi Direct.

 2. Konfigurera inställningarna.

  • Aktivera Wi-Fi Direct – Gör det möjligt för skrivaren att sända sitt eget Wi-Fi Direct-nätverk.
  • Wi-Fi Direct-namn – Ger Wi-Fi Direct-nätverket ett namn.
  • Wi-Fi Direct-lösenord – Tilldelar ett lösenord för att upprätta trådlös säkerhet när peer-to-peer-anslutningen används.
  • Visa lösenord på inställningssidan – Visar lösenordet på sidan för nätverksinställningar.
  • Godkänn automatiskt tryckknappsförfrågan – Gör så att skrivaren godkänner anslutningsförfrågningar automatiskt.
  • Obs!  Det är inte säkert att godkänna tryckknappsbegäran automatiskt.

 3. Anmärkningar:

  • Som standard visas inte lösenordet för Wi-Fi Direct-nätverket på skrivarens display. Om du vill visa lösenordet aktiverar du ikonen för att visa lösenord. På startskärmen trycker du på Inställningar > Säkerhet > Övrigt >Aktivera Visa lösenord/PIN-kod .
  • Om du vill veta lösenordet för Wi-Fi Direct-nätverket utan att visa det på skrivarens display trycker du på Inställningar > Rapporter > Nätverk > Sida för nätverksinställningar från startskärmen.
Var denna artikel användbar?
Top