Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Standardinställningar för e-post

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Ämne

Ange ärende och meddelande för e-postmeddelandet.

  Meddelande

  Filnamn

Ange filnamn för den skannade bilden.

  Format

 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)

Ange filformat för den skannade bilden.

  PDF-inställningar

 • PDF-version
  • 1.3
  • 1,4
  • 1.5*
  • 1.6
  • 1.7
 • Arkivversion
  • A‑1a*
  • A‑1b
 • Säker
  • Av*
 • Arkiv (PDF/A)
  • Av*

Ställ in PDF-format för den skannade bilden.

Obs!  Arkivversion och Arkiv (PDF/A) visas endast om PDF-version är konfigurerad till 1.4.

  Innehållstyp

 • Text
 • Text/foto*
 • Foto
 • Grafik

Förbättra utskriftsresultatet baserat på innehållet i originaldokumentet.

  Färg

 • Svartvit
 • Grå
 • Färg*
 • Auto

Ange färg när du skannar en bild.

  Upplösning

 • 75 dpi
 • 150 dpi*
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Ställ in upplösning för den skannade bilden.

  Svärta

 • 1–9 (5*)

Justera den skannade bildens svärta.

  Riktning

 • Stående*
 • Liggande

Ange originaldokumentets riktning.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Originalstorlek

 • [Lista över pappersstorlekar]

Ställ in originaldokumentets pappersstorlek.

Obs!  Blandade storlekar är fabriksstandardinställningen.

  Sidor

 • Av*
 • Kortsida
 • Långsida

Ange originaldokumentets riktning vid skanning på båda sidor av dokumentet.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

Avancerade bildfunktioner
MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Färgbalans

 • Cyan ‑ Röd
  • -4 till +4 (0*)
 • Magenta ‑ Grön
  • -4 till +4 (0*)
 • Gul ‑ Blå
  • -4 till +4 (0*)

Justera färgintensiteten under skanning.

  Automatisk färgigenkänning

 • Färgkänslighet
  • 1–9 (5*)
 • Områdeskänslighet
  • 1–9 (5*)
 • Bitdjup för e-post
  • 1 bit*
  • 8 bitar
 • Lägsta skanningsupplösning
  • 75 dpi
  • 150 dpi
  • 200 dpi
  • 300 dpi*

Ställ in det antal färger skrivaren ska känna igen från originaldokumentet.

  Kontrast

 • Bäst för innehåll*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ange kontrasten på utskriften.

  Bakgrundsborttagning

 • Nivå
  • ‑4 till 4 (0*)

Justera hur mycket av bakgrunden som syns på en skannad bild.

  Skanna kant till kant

 • Av*

Tillåt kant-till-kant-skanning av originaldokumentet.

Administratörskontroller
MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Största storlek för e-postmeddelanden

 • 0–65 535 (0*)

Ställ in tillåten storlek för varje e-postmeddelande.

  Felmeddelande, storlek

Ange ett felmeddelande som skrivaren skickar när ett e-postmeddelande överstiger den tillåtna filstorleken.

Obs!  Du kan skriva upp till 1 024 tecken.

  Skicka en kopia till mig

 • Visas aldrig*
 • På som standard
 • Av som standard
 • Alltid på

Skicka en kopia av e-postmeddelandet till dig själv.

  Textstandard

 • 5–95 (75*)

Ställ in kvaliteten på text för en skannad bild.

  Text/foto standard

 • 5–95 (75*)

Ställ in kvaliteten på text eller foto för en skannad bild.

  Fotostandard

 • 5–95 (50*)

Ange kvaliteten på ett foto för en skannad bild.

  Överföringslogg

 • Skriv ut logg*
 • Skriv inte ut logg
 • Skriv endast ut vid fel

Skriv ut logg över slutförda e-postsändningar.

  Logga papperskälla

 • Magasin [x] (1*)

Ange papperskälla för utskrift av loggar.

  Tillåt spara som genväg

 • På*
 • Av

Spara e-postadresser som genvägar.

Obs!  Knappen Spara som genväg visas inte på skärmen Destination för e-post när inställningen är Av.

  Återställ e-postinformationen efter sändning

 • På*
 • Av

Återställ standardinformationen för e-post efter att du har skickat ett e-postmeddelande.

Var denna artikel användbar?
Top