Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Diverse

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Utskriftsbehörighet

 • Av*

Tillåt att användaren skriver ut.

Standardinloggning för utskriftsbehörighet

Visar den standardbehörighet som används för att användaren ska kunna skriva ut.

Obs!  Den här inställningen visas endast när en eller flera inloggningsmetoder skapas.

  Bygel för säkerhetsåterställning

 • Aktivera gäståtkomst*
 • Ingen effekt

Ange användaråtkomst till skrivaren.

Anmärkningar:

 • Bygeln finns bredvid en låsikon på styrenhetskortet.
 • Aktivera gäståtkomst ger alla åtkomst till alla delar av skrivaren.
 • Ingen effekt kan göra att det inte går att komma åt skrivaren när säkerhetsinformationen som behövs inte är tillgänglig.

  Minsta längd på lösenord

 • 0–32

Ange lösenordslängden.

  Aktivera Visa lösenord/PIN-kod

Visa lösenordet eller det personliga ID-numret.

Var denna artikel användbar?
Top