Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Úprava registrácie skenera

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Zariadenia > Údržba > ponuka Konfigurácia > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera

  2. Dotknite sa položky Rýchly test tlače.

  3. Položte stránku rýchleho testu tlače na skenovacie sklo a dotknite sa položky Registrácia plochého skenera.

  4. Dotknite sa položky Rýchly test kopírovania.

  5. Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

    Poznámka:  Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Ľavý okraj a Horný okraj.

  6. Kroky step 4step 5 opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Pomohol vám tento článok?
Top