Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skapa bokmärken

Använd bokmärken för att skriva ut dokument som ofta visas som är lagrade på servrar eller webben.

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Bokmärken > Lägg till bokmärke och ange sedan ett namn för bokmärket.

 3. Välj en protokolltyp för adressen och gör sedan något av följande:

  • För HTTP eller HTTPS skriver du in den URL som du vill ange som bokmärke.
  • För HTTPS, se till att använda värdnamn i stället för IP-adressen. Skriv till exempel myWebsite.com/sample.pdf i stället för att skriva 123.123.123.123/sample.pdf. Se även till att värdnamnet överensstämmer med värdet för Allmänt namn (CN) i servercertifikatet. Se hjälpinformationen för din webbläsare för mer information om hur du får CN-värdet i servercertifikatet.
  • För FTP anger du FTP-adressen. Till exempel myServer/myDirectory. Ange FTP-porten. Port 21 är standardporten för att skicka kommandon.
  • För SMB anger du adressen till nätverksmappen. Till exempel myServer/myShare/myFile.pdf. Skriv in nätverkets domännamn.
  • Vid behov väljer du autentiseringstyp för FTP och SMB.

  Ange en PIN-kod för att begränsa åtkomsten till bokmärket.

  Obs!  Programmet stöder följande filtyper: PDF, JPEG, TIFF och HTML-baserat webbsidor. Andra filtyper, som DOCX och XLXS, stöds i vissa skrivarmodeller.

 4. Klicka på Spara.

Var denna artikel användbar?
Top