Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Tlač denníka faxov

    Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Správy > Fax.

  2. Dotknite sa položiek Denník úloh faxovania alebo Denník faxových hovorov.

Pomohol vám tento článok?
Top