Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Ilmoitukset

ValikkokohtaKuvaus

Huomautus:  Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.

  Tarvikkeet

 • Näytä tarvikearviot
  • Näytä arviot*
  • Älä näytä arvioita

Näytä tarvikkeiden arvioitu tila.

  Tarvikkeet

 • Mukautetut tarvikeilmoitukset

Määritä ilmoitusasetukset tilanteeseen, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.

Huomautus:  Tämä valikkokohta näkyy vain Embedded Web Server -palvelimessa.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä
  • Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti (25*)
  • Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä
  • Toissijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti (25*)
  • SMTP-aikakatkaisu (30 sekuntia*)
  • Vastausosoite
  • Käytä aina SMTP-vastausosoitetta (Ei käytössä*)
  • Käytä SSL- tai TLS-suojausta (Poissa käytöstä*)
  • Edellytä luotettua varmennetta (Käytössä*)
  • SMTP-palvelimen todennus (Todennusta ei tarvita*)
  • Laitteeseen perustuva s-posti (Ei mitään*)
  • Laitekäyttäjätunnus
  • Laitesalasana
  • NTLM-toimialue

Määritä tulostimen sähköpostiasetukset.

Huomautus:  Tämä valikkokohta näkyy vain Embedded Web Server -palvelimessa.

  Virheiden estäminen

 • Tukosavustaja
  • Ei käytössä
  • Käytössä*

Aseta tulostin tarkistamaan paperitukokset automaattisesti.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen jatko
  • Ei käytössä
  • 5–255 (5*)

Anna tulostimen jatkaa työn käsittelemistä tai tulostamista automaattisesti, kun tietyt toimenpide-ehdot on käsitelty.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Automaattinen uudelleenkäynnistys (Uudelleenkäynnistys aina*)

Aseta tulostin käynnistymään uudelleen virhetilanteessa.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Uudelleenkäynnistysten enimmäismäärä (2*)

Määritä automaattisten uudelleenkäynnistysten määrä, jonka tulostin voi suorittaa.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Automaattisen uudelleenkäynnistyksen ikkuna (720*)

Määritä, kuinka monen sekunnin kuluttua tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Automaattisen uudelleenkäynnistyksen laskuri

Näytä automaattisen uudelleenkäynnistyksen laskurin tiedot vain luku -muodossa.

  Virheiden estäminen

 • Näytä lyhyen paperin virhe
  • Autom. tyhjennys*
  • Käytössä

Määritä tulostin näyttämän viesti, kun ilmenee lyhyen paperin virhe.

Huomautus:  Lyhyt paperi viittaa lisätyn paperin kokoon.

  Virheiden estäminen

 • Sivunsuojaus
  • Ei käytössä*
  • Käytössä

Määritä tulostin käsittelemään koko sivu muistiin ennen sen tulostamista.

  Sisällön tukosselvitys

 • Tukosselvitys
  • Automaattinen*
  • Ei käytössä
  • Käytössä

Määritä tulostin tulostamaan juuttuneet sivut uudelleen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top