Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lokeromääritys

ValikkokohtaKuvaus

Huomautus:  Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.

  oletuslähde

 • Lokero [x] (1*)
 • Monisyöttölaite
 • Manuaalinen paperi
 • Manuaalinen kirjekuori

Määritä kaikkien tulostustöiden paperilähde.

Huomautus:  Monisyöttölaite näkyy vain, kun Monisyötön asetus on Kasetti.

  Paperikoko/-laji

 • Lokero [x]
 • Monisyöttölaite
 • Manuaalinen paperi
 • Manuaalinen kirjekuori

Määritä kuhunkin paperilähteeseen lisätty paperikoko tai paperilaji.

  Korvaava paperikoko

 • Ei käytössä
 • Letter/A4
 • Kaikki listatut*

Määritä tulostin korvaamaan määritetty paperikoko, jos pyydetyn kokoista paperi ei ole lisättynä yhteenkään paperilähteeseen.

Huomautuksia:

 • Jos asetusarvo on Ei käytössä, laite kehottaa käyttäjää lisäämään vaadittua paperikokoa.
 • Letter/A4 tulostaa A4‑kokoisen asiakirjan Letter-kokoiselle paperille ja Letter‑kokoiset asiakirjat A4-kokoiselle paperille sen mukaan, minkä kokoisia papereita tulostimessa on.
 • Kaikki listatut korvaa Letter/A4-koot.

  Monisyötön asetus

 • Kasetti*
 • Manuaalinen
 • Ensisijainen

Määritä, milloin tulostin poimii monisyöttölaitteeseen lisätyn paperin.

Huomautuksia:

 • Kun asetus on Kasetti, tulostin käsittelee monisyöttölaitetta lokerona.
 • Kun asetus on Manuaalinen, tulostin käsittelee monisyöttölaitetta käsinsyöttöaukkona.
 • Kun asetus on Ensisijainen, tulostin poimii paperin monisyöttölaitteesta, kunnes se on tyhjä, oli vaadittu paperilähde tai paperikoko mikä tahansa.
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top