Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Конфигуриране на Wi‑Fi Direct

Забележка:  Тази функция е налична само за някои модели принтери.

Wi‑Fi Direct® е базирана на Wi-Fi технология за равноправен достъп, която позволява на безжични устройства да се свързват директно към принтер с разрешена Wi-Fi Direct, без да се използва точка за достъп (безжичен рутер).

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) >  > Network/Ports (Мрежа/портове) >  > Wi-Fi Direct > 

 2. Конфигурирайте настройките.

  • Enable Wi‑Fi Direct (Разрешаване на Wi‑Fi Direct) – разрешава на принтера да излъчва своя собствена Wi‑Fi Direct мрежа.
  • Wi‑Fi Direct Name (Име на Wi‑Fi Direct) – назначава име за Wi‑Fi Direct мрежата.
  • Wi‑Fi Direct Password (Парола на Wi‑Fi Direct) – назначава паролата за договаряне на безжичната защита, когато се използва връзката с равноправен достъп.
  • Show Password on Setup Page (Показване на парола на страницата за конфигуриране) – показва паролата на Network Setup Page (Страница за настройка на мрежа).
  • Auto-Accept Push Button Requests (Автоматично приемане на заявки с бутон) – позволява на принтера да приема автоматично заявки за връзка.
  • Забележка:  Автоматичното приемане на заявки с бутон не е защитено.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top