Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Използване на контролния панел

Част на контролен панелФункция

1

Дисплея

  • Прегледайте съобщенията на принтера и статуса на консумативите.
  • Конфигурирате и извършвате задания с принтера.

2

Бутон със стрелка надясно

  • За превъртане на менютата или превключване на екраните и опциите на менюто.
  • Увеличете цифровата стойност на настройка.

3

бутон за стоп или отмяна

Спрете текущото задание.

4

Светлинния индикатор

Проверите състоянието на принтера.

5

Изберете бутон

  • Изберете опция от менюто.
  • Запазете промените в настройката.

6

Бутона за връщане назад

Връщане към предишния екран.

7

Бутон със стрелка наляво

  • За превъртане на менютата или превключване на екраните и опциите на менюто.
  • Намалете цифровата стойност на настройка.

8

Бутон за захранване

Включете или изключете принтера.

Забележка:  За изключване на принтера натиснете и задръжте бутона за захранване за пет секунди.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top