Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Отмяна на задание за печат

  От контролния панел на принтера

 1. От контролния панел натиснете двукратно и след това натиснете .

 2. Изберете задание за печат, което искате да отмените, след което натиснете .

  От компютъра

 1. В зависимост от операционната система направете едно от следните неща:

  • Отворете папката с принтери и изберете вашия принтер.
  • От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете към Вашия принтер.
 2. Изберете задание за печат, което искате да отмените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top