Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

FTP-standardindstillinger

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Format

 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)

Angiv filformatet for det scannede billede.

  PDF-indstil.

 • PDF-version (1,5*)
 • Arkivversion (A-1a*)
 • Sikker (Fra*)
 • Arkiv (PDF/A) (Fra*)

Konfigurer PDF-indstillingerne for det scannede billede.

Bemærk!  Arkivversion og Arkiv (PDF/A) understøttes kun, hvis PDF-version er indstillet til 1.4.

  Indholdstype

 • Tekst
 • Tekst/foto*
 • Grafik
 • Foto

Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdstypen af originaldokumentet.

  Farve

 • Sort-hvid
 • Grå
 • Farve*

Indstil printeren til at indfange filindhold i farve eller sort/hvid.

  Opløsning

 • 75 dpi
 • 150 dpi*
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Angiv opløsningen for det scannede billede.

  Sværtning

 • 1-9 (5*)

Juster sværtningen i det scannede billede.

  Papirretning

 • Stående*
 • Liggende

Angiv retningen på originaldokumentet.

  Originalstørrelse

 • Blandede størrelser*

Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet.

  Filnavn

Angiv filnavnet på det scannede billede.

Avanceret billedbehandling
Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Farvebalance

 • Cyan - Rød (0*)
 • Magenta - Grøn (0*)
 • Gul - Blå (0*)

Juster farveintensiteten for cyan, magenta og gul.

  Kontrast

 • Bedst til indhold*
 • 0-5

Angiv kontrasten for det scannede billede.

  Fjern baggrund

 • Niveau (0*)

Fjern baggrundsfarve eller billedstøj fra originaldokumentet.

  Scan kant-til-kant

 • Til
 • Fra*

Tillad, at det originale dokument scannes fra kant til kant.

Admin-kontrol
Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Tekststandard

 • 5-95 (75*)

Indstil tekstkvaliteten på det scannede billede.

  Tekst/foto-standard

 • 5-95 (75*)

Indstil tekst- og fotokvaliteten for det scannede billede.

  Fotostandard

 • 5-95 (50*)

Angiv kvaliteten af et foto på det scannede billede.

  Transmissionslog

 • Udskriv log*
 • Udskriv ikke log
 • Udskriv kun ved fejl

Udskriv en transmissionslog til FTP-scanninger.

  Papirkilde til logfil

 • Papirmagasin [x] (1*)
 • MP-arkføder

Angiv papirkilden til udskrivning af FTP-logfiler.

Var denne artikel nyttig?
Top