Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Skenování do profilu Cloud Connector

  1. Položte originální dokument do zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na skleněnou plochu skeneru.

  2. Na domovské obrazovce stiskněte položku Kopírovat kartu.

  3. Vyberte poskytovatele cloudových služeb, poté vyberte profil.

    Poznámka:  Více informací o vytvoření profilu Cloud Connector naleznete v sekci Vytvoření profilu Cloud Connector.

  4. Stiskněte možnost Skenovat a poté přiřaďte název souboru a cílovou složku.

  5. Stiskněte možnost Skenovat sem.

    V případě potřeby změňte tisková nastavení.

  6. Naskenujte dokument.

Byl tento článek užitečný?
Top