Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Indstilling af faxfunktionen via faxserveren

Bemærkninger:

 • Med denne funktion kan du sende faxmeddelelser til en faxtjenesteudbyder, der understøtter modtagelse af e-mail.
 • Denne funktion understøtter kun udgående faxmeddelelser. For at understøtte faxmodtagelse skal du sørge for, at du har en enhedsbaseret fax konfigureret i printeren, f.eks. analog fax, etherFAX eller Fax Over IP (FoIP).
 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Fax.

 3. I menuen Faxtilstand skal du vælge Faxserver og derefter klikke på Gem.

 4. Klik på Indstilling af Faxserver.

 5. I feltet Til format skal du skrive [#]@myfax.com, hvor [#] er faxnummeret, og myfax.com er faxudbyderens domæne.

  Bemærkninger:

  • Konfigurer om nødvendigt felterne Svaradresse, Emne eller Meddelelse.
  • Hvis du vil lade printeren modtage faxmeddelelser, skal du aktivere den enhedsbaserede indstilling for faxmodtagelse. Kontroller, at du har konfigureret en enhedsbaseret fax.
 6. Klik på Gem.

 7. Klik på Faxserverens e-mailindstillinger, og gør derefter et af følgende:

  • Aktiver Brug e‑mail SMTP-server.
  • Bemærk!  Hvis e‑mail SMTP-indstillingerne ikke er konfigureret, skal du se Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger.

  • Konfigurer SMTP-indstillingerne. Kontakt din e-mailtjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.
 8. Anvend ændringerne.

Var denne artikel nyttig?
Top