Skip to Content Information Center
Lexmark CS735

Lexmark CS735

Tilslutning af kabler

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Advarsel - Potentiel skade:  Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

PrinterportFunktion

1

USB-printerport

Slut printeren til et netværk.

2

USB-port

Tilslut et tastatur eller en anden kompatibel option.

3

Ethernet port

Slut printeren til computeren.

4

Strømstik

Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Var denne artikel nyttig?
Top