Skip to Content Information Center
Lexmark CS735

Lexmark CS735

Printerfejlkoder

FejlkoderFejlmeddelelseLøsning

8,01

Luk alle paneler.

Luk alle paneler og indsæt derefter spildtonerflasken.

9,00

Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

11,11, 11,21, 11,31, 11,41, 11,51

Fyld <source/> med <type/> <size/>.

Åbn det angivne papirmagasin, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i Ilægning i skuffer.

11,12, 11,22, 11,32, 11,42, 11,52

Fyld <source/> med <type/> <size/> <orientation/>.

11,91

Læg <type/> <size/> i flerformålsarkføderen.

Åbn flerformålsarkføderen, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.

11,92

Læg <type/> <size/> <orientation/> i flerformålsarkføderen.

12,11, 12,21, 12,31, 12,41, 12,51

Skift <source/> til <type/> <size/>.

Åbn det angivne papirmagasin, fjern papir, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i Ilægning i skuffer.

12,12, 12,22, 12,32, 12,42, 12,52

Skift <source/> til <type/> <size/> <orientation/>.

12,91

Skift flerformålsarkføderen til <type/> <size/>.

Fjern papiret, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.

12,92

Skift flerformålsarkføderen til <type/> <size/> <orientation/>.

29,08

Påmindelse: Fjern emballagen.

 1. Åbn panel A, og fjern derefter emballagen inde i printeren.

 2. Træk hver af de tre røde clips ud ved at starte med den øverst til venstre, så nederst til venstre og til sidst i højre side.

 3. Luk panel A.

 4. Åbn panel B.

 5. Træk den røde løkke i højre side ud.

 6. Luk panel B.

31,30

Problem med overførselsmodul. Genstart printer.

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

31,35

Geninstaller manglende eller ikke-fungerende spildtonerflaske.

 1. Åbn panel B.

 2. Fjern den brugte spildtonerflaske.

  Bemærk!  Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

 3. Indsæt spildtonerflasken.

 4. Luk panel B.

31,40, 31,41, 31,42, 31,43

Geninstaller manglende eller ikke-fungerende [farve] patron.

 1. Åbn panel B.

 2. Fjern patronen.

 3. Isæt blækpatronen.

 4. Luk panel B.

31,60

Geninstaller manglende eller ikke-fungerende sort billedenhed.

 1. Åbn panel B.

 2. Fjern den brugte spildtonerflaske.

  Bemærk!  Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

 3. Fjern tonerkassetterne.

 4. Frakobl kablet til billedsættet.

 5. Fjern billeddannelsessættet.

  Bemærk!  For at undgå at ridse billedsættet eller beskadige fotokonduktortromlen skal du placere billedsættet i en opløftet position.

 6. Fjern den sorte billedenhed.

 7. Indsæt den sorte billedenhed.

  Indsæt billedsættet.

 8. Tilslut kablet til billedsættet.

 9. Indsæt tonerkassetterne.

 10. Indsæt spildtonerflasken.

 11. Luk panel B.

31,64

Geninstaller manglende, ikke-tilsluttede eller ikke-fungerende farvebilledsæt.

 1. Åbn panel B.

 2. Fjern den brugte spildtonerflaske.

  Bemærk!  Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

 3. Fjern blækpatronerne.

 4. Frakobl kablet til billedsættet.

 5. Fjern billeddannelsessættet.

 6. Indsæt billedsættet.

 7. Tilslut kablet til billedsættet.

 8. Isæt patronerne.

 9. Indsæt spildtonerflasken.

 10. Luk panel B.

31,80

Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende fuser.

 1. Åbn låge A, og åbn herefter låge A1.

  FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:  Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 2. Fjerne fuseren.

 3. Indsæt fuser.

 4. Luk panel A1, og luk derefter panel A.

32,40, 32,41, 32,42, 32,43

Udskift ikke understøttet [farve] patron.

Der er flere oplysninger i Udskiftning af en tonerkassette.

32,60

Udskift ikke understøttet sort billedenhed.

Der er flere oplysninger i Udskiftning den sorte billedenhed.

32,64

Udskift ikke-understøttet farvebilledsæt.

Der er flere oplysninger i Udskiftning af farvebilledsættet.

32.xy

Udskift ikke-understøttet fuser.

 1. Åbn låge A, og åbn herefter låge A1.

  FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:  Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 2. Find fusertypen i bunden af fuseren.

  Bemærkninger:

  • Alle printermodeller med undtagelse af Lexmark CS737 understøtter fusertyperne 00, 01 og 02.
  • Lexmark CX737 understøtter kun fusertype 05.
 3. Hvis fuseren ikke understøttes, skal den fjernes, og derefter skal en understøttet fuser installeres. Der er flere oplysninger i Udskiftning af fuseren.

33,40, 33,41, 33,42, 33,43

Ikke-Lexmark [farve] patron, seBrugervejledning.

Der er flere oplysninger i Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark.

33,60

IIkke-Lexmark sort billedenhed, seBrugervejledning.

Der er flere oplysninger i Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark.

33,64

Ikke-Lexmark farvebilleddannelsessæt, sebrugervejledningen.

Der er flere oplysninger i Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark.

37,1

For lidt hukommelse til at sortere job.

Prøv et eller flere af følgende:

 • Tryk på Fortsæt for at udskrive den del af jobbet, der er lagret, og for at starte sortering af resten af jobbet.
 • Annuller det aktuelle udskriftsjob.

37,3

For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

39,1

Kompleks side, nogle data ikke udskrevet.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

 • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
 • Annuller det aktuelle udskriftsjob.
 • Installer mere hukommelse i printeren.
 • Reducer kompleksiteten og størrelsen af udskriftsjobbet, før du sender det til udskrivning igen.
  • Reducer antallet af sider i udskriftsjobbet.
  • Reducer antallet og størrelsen af indlæste skrifttyper.
  • Slet unødvendige skrifttyper eller makroer fra udskriftsjobbet.
  • Reducer antallet af grafikelementer i udskriftsjobbet.

42.xy

Udskift [farve] patron, matcher ikke printerområde.

Der er flere oplysninger i Udskift patron, matcher ikke printerområde.

43,40, 43,41, 43,42, 43,43

Udskift defekt [farve] patron.

Der er flere oplysninger i Udskiftning af en tonerkassette.

43,40, 43,41, 43,42, 43,43

Problem med [farve] patron.

 1. Åbn panel B.

 2. Fjern patronen.

 3. Isæt blækpatronen.

 4. Luk panel B.

Udskift patronen, hvis problemet fortsætter.

55,1

Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Fjern flashdrevet for at fortsætte.

55,2

Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.

Fjern USB-hubben for at fortsætte.

58

Der er monteret for mange papirmagasiner.

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Fjern et eller flere papirmagasiner.

 3. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 4. FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

59

Inkompatibelt papirmagasin [x].

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Fjern det angivne papirmagasin.

 3. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 4. FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

61

Defekt disk.

Udskift det defekte lagerdrev.

62

Disken er fuld.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

 • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
 • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
 • Installer en printerharddisk.

63

Formater harddisken.

Formatering sletter nu alle oplysninger fra lagerdrevet.

  Gør følgende for at formatere lagerdrevet senere:

 1. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift.

 2. Tryk på Rens alle oplysninger på harddisken, og tryk derefter på SLET.

80,01, 80,09

Vedligeholdelseskit tæt på lav.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

80,11, 80,19

Vedligeholdelseskit lav.

80,21, 80,29

Vedligeholdelseskit meget lav.

80,31

Udskift vedligeholdelseskit, anbefalet levetid overskredet.

Der er flere oplysninger i Bestilling af et vedligeholdelseskit til fuser.

82,00, 82,02, 82,09

Spildtonerflaske næsten fuld.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

82,12, 82,13, 82,19, 82,20, 82,22, 82,23, 82,29

Spildtonerflaske næsten fuld.

82,30, 82,30, 82,33, 82,39, 82,40, 82,42, 82,49

Udskift spildtonerflaske.

Der er flere oplysninger i Udskiftning af spildtonerflaske.

84,01, 84,09

Sort billedenhed eller farvebilledsæt tæt på lav.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

84,11, 84,13, 84,19

Sort billedenhed eller farvebilledsæt lav.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

84,21, 84,23, 84,29

Sort billedenhed eller farvebilledsæt meget lav.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

84,31, 84,33, 84,41, 84,43, 84,48

Udskift sort billedenhed eller farvebilledsæt.

88,00, 88,08, 88,09

[Farve] patron tæt på lav.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

88,10, 88,18, 88,19

[Farve] patron lav.

88,20, 88,28, 88,29

[Farve] patron meget lav.

88,30, 88,37, 88,38, 88,40, 88,47, 88,48

Udskift [farve] patron.

Der er flere oplysninger i Udskiftning af en tonerkassette.

200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53

Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]

Der er flere oplysninger i Papirstop i papirmagasinerne.

200.03, 240.05, 240.06, 240.82, 240.83, 240.84, 647.82, 647.83, 647.84, 647.85, 648.82, 648.83, 648.84, 648.85, 649.82, 649.83, 649.84, 649.85, 650.82, 650.83, 650.84, 650.85, 660.81, 660.82, 660.83, 660.84, 660.85, 660.86

Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]

Der er flere oplysninger i Papirstop i flerformålsarkføderen.

230,03, 230,13, 230,23, 230,33, 230,43, 230,53

Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]

Der er flere oplysninger i Papirstop i standardbakken.

Var denne artikel nyttig?
Top