Skip to Content Information Center
Lexmark M3350

Lexmark M3350

Formularfletning

Bemærk!  Denne menu vises kun, hvis der er installeret en harddisk eller et intelligent lagerdrev.

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Fletningstilstand

 • Udskriv*
 • Datalagring
 • Deaktiveret

Angiv driftstilstanden for Formularfletning.

  Datalagringsmål

 • Flash*

Angiv destinationen, som de hentede data videresendes til.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun, hvis Fletningstilstand er indstillet til Datalagring.

  Indstillinger for udskriftsport og filter

 • Netværksport
  • Til*
  • Fra

Aktivér Formularfletning for at behandle alle data, der sendes til netværksporten.

  Indstillinger for udskriftsport og filter

 • Netværksfilter
  • Deaktiveret*
  • NULL
  • OFIS
  • OFIS+NULL
  • OFIS+AS400
  • AS400
  • PCL
  • ZPL
  • ZPLF

Angiv netværksfilteret for alle data, der sendes til printeren.

  Indstillinger for udskriftsport og filter

 • USB-port
  • Til*
  • Fra

Aktivér Formularfletning for at behandle alle data, der sendes til USB-porten.

  Indstillinger for udskriftsport og filter

 • USB-filter
  • Deaktiveret*
  • NULL
  • OFIS
  • OFIS+NULL
  • OFIS+AS400
  • AS400
  • PCL
  • ZPL
  • ZPLF

Angiv USB-filteret for alle data, der sendes til printeren.

  Indstillinger for udskriftsport og filter

 • Timeout for lokal port
 • 1-100 (10*)

Angiv timeoutværdien for formularfletningsjob, der sendes til den lokale port.

  Diverse

 • Udskriv alle formularer

Udskriv alle formularsæt, der er gemt på printerens intelligente lagerdrev eller harddisk.

  Diverse

 • Fejl ved udskrivning af side
  • Til*
  • Fra

Aktivér udskrivning af en fejlside, når der opstår en fejl i et formularfletningsjob.

Var denne artikel nyttig?
Top