Skip to Content Information Center
Lexmark M3350

Lexmark M3350

Flytning af printeren til et andet sted

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Hvis printeren vejer mere end 20  kg (44  lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

 • Undersøg, om alle paneler og papirmagasiner er lukket.
 • Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 • Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 • Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede valgfrie papirmagasiner, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 • Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 • Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 • Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 • Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 • Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 • Sørg for, at printeren står oprejst.
 • Undgå voldsomme rystelser.
 • Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 • Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren.

Bemærk!  Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

Var denne artikel nyttig?
Top