Skip to Content Information Center
Lexmark M3350

Lexmark M3350

Printeren reagerer ikke

HandlingJaNej

Trin 1

Kontroller, om netledningen er sluttet til stikkontakten.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Reagerer printeren?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.

Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?

Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.

Gå til trin 3.

Trin 3

Kontroller, om printeren er tændt.

Er printeren tændt?

Gå til trin 4.

Tænd printeren.

Trin 4

Kontroller, om printeren er i slumre- eller dvaletilstand.

Er printeren i slumre- eller dvaletilstand?

Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printeren.

Gå til trin 5.

Trin 5

Kontroller, om kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.

Er kablerne sat i de rigtige porte?

Gå til trin 6.

Indsæt kablerne i de korrekte porte.

Trin 6

Sluk for printeren, installer hardware-indstillingen, og tænd derefter for printeren.

Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret.

Reagerer printeren?

Problemet er løst.

Gå til trin 7.

Trin 7

Installer den korrekte printerdriver.

Reagerer printeren?

Problemet er løst.

Gå til trin 8.

Trin 8

Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.

Reagerer printeren?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.

Var denne artikel nyttig?
Top