Skip to Content Information Center
Lexmark M3350

Lexmark M3350

Printerfejlkoder

FejlkoderFejlmeddelelseLøsning

8,01

Luk frontlåge A.

Hold alle paneler lukkede, medmindre der udføres vedligeholdelse.

9,00

Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

11,11, 11,21, 11,31, 11,41

Ilæg <kilde/> med <type/> <størrelse/>.

Åbn det angivne papirmagasin, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i Ilægning i papirmagasiner.

11,12, 11,22, 11,32, 11,42

Ilæg <kilde/> med <type/> <størrelse/> <retning/>.

11,91

Læg <type/> <størrelse/> i flerformålsarkføderen.

Åbn flerformålsarkføderen, og ilæg derefter papir. Der er flere oplysninger i Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.

11,92

Læg <type/> <størrelse/> <retning/> i flerformålsarkføderen.

12,11, 12,21, 12,31, 12,41

Skift <kilde/> til <type/> <størrelse/>.

Åbn det angivne papirmagasin, fjern papir, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i Ilægning i papirmagasiner.

12,12, 12,22, 12,32, 12,42

Skift <kilde/> til <type/> <størrelse/> <retning/>.

12,91

Skift <type/> <størrelse/> i flerformålsarkføderen.

Fjern papiret, og ilæg derefter den korrekte papirtype og -størrelse. Der er flere oplysninger i Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.

12,92

Skift flerformålsarkføder til <type/> <størrelse/> <retning/>.

29,08

Fjern emballagemateriale.

 1. Åbn panel A.

 2. Fjern tonerkassetten.

 3. Fjern billedenheden.

 4. Fjern emballagematerialet.

  Advarsel - Potentiel skade:  Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

  Advarsel - Potentiel skade:  Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

 5. Indsæt billedenheden.

 6. Isæt tonerkassetten.

 7. Luk panel A.

 8. Fjern alle papirmagasiner, og fjern derefter alt emballagemateriale.

 9. Isæt alle papirmagasiner.

31.40z

Geninstaller manglende eller ikke-reagerende patron.

 1. Åbn panel A.

 2. Fjern tonerkassetten.

 3. Isæt tonerkassetten.

 4. Luk panel A.

31.60z

Geninstaller manglende eller ikke-fungerende billedenhed.

 1. Åbn panel A.

 2. Fjern tonerkassetten.

 3. Fjern billedenheden.

  Advarsel - Potentiel skade:  Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

  Advarsel - Potentiel skade:  Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

 4. Indsæt billedenheden.

 5. Isæt tonerkassetten.

 6. Luk panel A.

32.40z

Udskift ikke-understøttet patron.

Se Udskiftning af tonerkassetten.

33,40

Ikke-Lexmark patron, se brugervejledning.

Se Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark.

37,1

For lidt hukommelse til at sortere job.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

 • Tryk på Fortsæt for at udskrive den del af jobbet, der er lagret, og for at starte sortering af resten af jobbet.
 • Annuller det aktuelle udskriftsjob.

37,3

For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

38,1

Hukommelse fuld.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

 • Tryk på Annuller job for at fjerne meddelelsen.
 • Udskriv dokumentet i flere dele, eller send det til en anden printer.
 • Installer mere hukommelse i printeren.

39,1

Kompleks side, nogle data ikke udskrevet.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

 • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
 • Annuller det aktuelle udskriftsjob.
 • Installer mere hukommelse i printeren.
 • Reducer kompleksiteten og størrelsen af udskriftsjobbet, før du sender det til udskrivning igen.
  • Reducer antallet af sider i udskriftsjobbet.
  • Reducer antallet og størrelsen af indlæste skrifttyper.
  • Slet unødvendige skrifttyper eller makroer fra udskriftsjobbet.
  • Reducer antallet af grafikelementer i udskriftsjobbet.

42.yy

Udskift patron, matcher ikke printerområde.

Se Udskift kassette, matcher ikke printerområde.

43.40z

Geninstaller patron.

Se Udskiftning af tonerkassetten.

44.40

Udskift sort patron, matcher ikke printer.

Se Udskift kassette, matcher ikke printerområde.

55,1

Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Fjern flashdrevet for at fortsætte.

55,2

Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.

Fjern USB-hubben for at fortsætte.

58

Der er monteret for mange papirmagasiner. Kun <x/> papirmagasin(er) kan understøttes.

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Fjern et eller flere papirmagasiner.

 3. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 4. FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

59

Inkompatibelt papirmagasin [x].

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Fjern den angivne skuffe.

 3. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 4. FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

61

Fjern defekt disk.

Udskift det defekte lagerdrev.

62

Disken er fuld.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

 • Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.
 • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
 • Installer en printerharddisk.

63

Formater disk.

Formatering sletter nu alle oplysninger fra lagerdrevet.

  Gør følgende for at formatere lagerdrevet senere:

 1. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift.

 2. Tryk på Slet intelligent lagerdrev, og tryk derefter på SLET.

71,4

Forkert klokkeslæt på printer.

Gør følgende for at indstille det korrekte printerklokkeslæt:

 1. Tryk på Indstillinger > Enhed > Præferencer

 2. Tryk på Dato og klokkeslæt, og indstil derefter det korrekte klokkeslæt.

80,01, 80,03, 80,09

Vedligeholdelseskit tæt på lav.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

80,11, 80,13, 80,19

Vedligeholdelseskit lav.

80,21, 80,23, 80,29

Vedligeholdelseskit meget lav.

84, 84,01, 84,02, 84,03, 84,09

Billedenhed næsten tom.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

84,11, 84,12, 84,13, 84,19

Billedenhed lav.

84,21, 84,22, 84,23, 84,29

Billedenhed næsten helt tom.

84,31, 84,32, 84,33

Udskift billedenhed, anbefalet levetid overskredet.

Se Udskiftning af billedenheden.

84,41, 84,42, 84,43

Udskift billedenhed for at genoptage udskrivning.

88,00, 88,08, 88,09

Patronen er ved at være tom.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

88,10, 88,18, 88,19

Patron er snart brugt.

88,20, 88,28, 88,29

Meget lavt blækniveau.

88,30, 88,38

Udskift patron, ca. <num/> sider tilbage.

Se Udskiftning af tonerkassetten.

88,30, 88,38

Udskift patron.

88,40, 88,48

Udskift patron, 0 sider tilbage.

200.03

Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]

Se Papirstop i flerformålsarkføderen.

200,04, 200,05, 200,14, 200,24, 200,25, 200,34, 200,35, 200,44, 200,45, 202,05, 202,15, 202,25, 202,35, 202,45, 230,03, 230,13, 230,23, 230,33, 230,43

Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]

Se Papirstop i panel B.

200,12, 200,15, 200,22, 200,32, 200,33, 200,42, 200,91, 202,03, 200,13, 202,33, 202,43, 202,93

Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]

Se Papirstop i panel A.

200,13, 200,23, 200,33, 200,43, 241,86

Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]

Se Papirstop i papirmagasinerne.

230,15, 230,25, 230,33, 230,45, 232,13, 232,23, 232,33, 232,43, 232,53, 232,93

Papirstop, [overskrift for papirstop]. [xxx.yy]

Se Papirstop i dupleksenheden.

24x.x6, 24x.8y, 602.x9, 66x.x3, 66x.8y

Papirindføringsfejl, [papirstopoverskrift]. [xxx.yy]

Se Papirstop i papirmagasinerne.

Var denne artikel nyttig?
Top